Doa Solat Tahajud Penuh Dengan Bahasa Arab, Latin dan Terjemahannya

Ada banyak sekali manfaat dan keutamaan yang terdapat dalam solat sunat tahajjud, salah satunya yaitu terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan.

Untuk itu, selagi teman-teman melaksanakan solat malam (tahajjud) hendaklah berdoa yang baik-baik dengan khusu’. Teman-teman tidak usah bingung bagaimana bacaan doanya.

Kerana pada laman ini kita akan pelajari bersama-sama tentang lafaz doa bahasa arab selepas solat tahajud (solat sunnah malam), lengkap tulisan latin dan terjemahannya. Sila disemak lafadnya dibawah ini.

Doa Selepas Solat Tahajud

اللهم لك الحمد انت قيم السموات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت مالك السموات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلي ماقدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر لااله الا انت. ولا حول ولا قوة الا بالله

ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAA waati WAL ARDHI WA MAN fiihinna. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA waati WAL ARDHI WA MAN fiihinna. WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA MAN fiihinna. WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU, WA wa’dukal HAQQU, WA LIQAA’UKA Ĥaqqun, WA QAULUKA Ĥaqqun, WAL Jannatu Ĥaqqun, WANNAARU Ĥaqqun, WANNABIYYUUNA Ĥaqqun, WA MUHAMMADUN SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAMA Ĥaqqun WASSAA’ATU Ĥaqqun. ALLAAHUMMA LAKA aslamtu, WA BIKA AAMANTU, WA ‘ALAIKA TAWAKKALTU, WA ILAIKA anabtu, WA BIKA khaashamtu, WA ILAIKA haakamtu, faghfirlii MAA qaddamtu, WA MAA AKH-KHARTU, WA MAA asrartu, WA MAA a’lantu, WA MAA ANTA A’ Lamu BIHIMINNII. ANTAL MUQADDIMU, WA ANTAL MU’AKHKHIRU, laa ilaaha illaa anta, WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA illaa billaah

Ertinya:

“Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak (benar), janji-Mu lah yang benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu benar, syurga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi itu benar, Nabi Muhammad saw itu benar , dan hari kiamat itu benar (ada). Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, hanya kepada-Mu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali, hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku, dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. Oleh kerana itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. tak ada Tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. “

Untuk bacaan doa solat tahajud lumayan cukup panjang, sehingga butuh waktu yang lumayan lama untuk menghafalkannya. Sila baca berulang-ulang kali agar cepat hafal.

Oya, rakan-rakan juga boleh menambah doa-doa lain setelah selesai membaca doa diatas, misalnya doa minta keselamatan dunai akhirat, berdoa minta keampunan untuk kedua-dua orang tua dan / atau bagi orang tua juga berdoa untuk kebaikan anak keturunannya.

Sumber:  blogkhususdoa.com

Facebook Comments